logo-big1

psykoterapia – pariterapia – työnohjaus – koulutuspalvelut

Varpu Lipponen

 • Valviran hyväksymä ylemmän erityistason psykoterapeutti
 • Kelan palveluntuottaja
 • Kognitiivinen integratiivinen psykoterapia
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Tunnekeskeisen pariterapia (Suomen Tunnekeskeinen Terapiayhdistys/EFT)
 • Kliininen hypnoterapia (Tieteellinen Hypnoosi ry)
 • Työnohjaaja (StoRy), yksilö-, ryhmä- ja projektityönohjaus
 • Draamaohjaaja
 • Perhekeskeisen hoitotyön asiantuntija (HtM)
 • Kouluttaja (TtT, FM, yliopettaja emerita, sho, sh, th)

En ota toistaiseksi uusia yksilöasiakkaita.

 Pariterapiaan mahdollista päästä syksyllä 2024.

 

 

LÄHDE KANSSANI MATKALLE MUUTOKSEEN!

Tarjoan asiakkailleni

 • Yksilöpsykoterapiaa (nuoret, aikuiset  ja vanhukset)
 • Tunnekeskeistä pariterapiaa (EFT)
 • Kliinistä hypnoterapiaa (Tieteellinen Hypnoosi ry)
 • Työnohjausta (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, projektityönohjaus)
 • Terapeuttista keskusteluapua: parisuhteen kriisit, avioero, omaisena jaksaminen, muistisairaudet, suru, yksinäisyys, ahdistus, masennus, pelot, paniikkihäiriöt, pakko-oireet, paino-ongelmat, tupakanpolton lopettaminen, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset, työttömyys ja työssä jaksaminen
 • Koulutusta seuraavista aiheista:
  • Palliatiivinen ja saattohoito
  • Omaisten/läheisten surussa tukeminen
  • Vanhustyö ja muistisairaudet
  • TunteVa, TTAP
  • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Terapian muodot

Ratkaisukeskeisyys terapiamuotona

Ratkaisukeskeisyys on tavoitteellinen ja myönteinen terapiamuoto, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin inhimillisen elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa.

Kognitiivinen integratiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia perustuu tavoitteellisuuteen, tutkivaan yhteistyösuhteeseen ja aktiiviseen tasavertaiseen vuorovaikutukseen asiakkaan ja terapeutin välillä.

Tunnekeskeinen pariterapia (EFT)

Tunnekeskeinen pariterapia pyrkii luomaan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille.

Kliininen hypnoterapia

Kliininen hypnoterapia on moniaineksista, sanallista tai sanatonta, tietoista tai tiedostamatonta kommunikointia asiakkaan ja terapeutin välillä. 

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla.

Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla.

Voit lähettää myös tekstiviestin, niin otan sinuun yhteyttä.

Palveluni

Ratkaisukeskeisyys terapiamuotona? Ratkaisukeskeisyys on tavoitteellinen ja myönteinen terapiamuoto, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin inhimillisen elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Ratkaisukeskeisyydessä pyritään luoviin ratkaisuihin korostamalla toiveikkuutta, muutosta, voimavaroja ja edistystä. Keskeistä terapiassa on asiakkaan ja terapeutin luottamuksellinen ja tasavertainen yhteistyösuhde. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Kognitiivinen integratiivinen psykoterapia? Kognitiivinen psykoterapia on luonteeltaan tavoitteellista, tasavertaista ja tutkivaa toimintaa. Asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutuksellisessa yhteistyösuhteessa korostuu aktiivisuus. Kognitiivisten taitojen kehittymisen lisäksi asiakas voi harjaantua sosiaalisissa taidoissa, tunteiden säätelyssä sekä arkisissa elämänhallinta taidoissa. Myös asiakaskohtaisesti räätälöidyt kotitehtävät helpottavat näkökulman muutosta.

Hinnasto:

Yksilöpsykoterapia nuorille ja aikuisille:

 • 100 eur. / 45 min
 • 200 eur. / 90 min
 • Arviointikäynti 40 eur. / 30 min

Kelan enimmäiskorvaus

 • Aikuisten (26-67-v.) yksilöterapia 57,60 eur. / 45 min
 • Nuorten (16-25-v.) yksilöterapia 57,60 eur. / 45 min

Terapian kesto määritellään aina yksilöllisesti.

Tunnekeskeinen pariterapia (EFT)

Tunnekeskeinen pariterapia pyrkii luomaan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille. Terapiaan tullaan eri syistä: 1) halutaan tehdä työtä parisuhteen eteen, 2) halutaan terapiasta apua erotilanteeseen 3) tai ei tiedetä, mitä halutaan parisuhteelta. Turvallisessa parisuhteessa omaa tarvitsevuutta on hyväksyttävää ilmaista eikä sitä tarvitse peitellä suojaavien tunteiden tai toimintojen alle. Turvallisessa suhteessa molemmat puolisot uskaltavat olla omana itsenään sekä pystyvät hyväksymään ja vastaanottamaan myös toisen tarvitsevuutta. Kun edistetään turvallista suhdetta puolisoiden välillä, turvallisuus lisääntyy myös vanhemmuudessa. Kun vanhemman omat tarpeet tulevat nähdyksi ja kuulluksi, hän pystyy helpommin kuulemaan ja hyväksymään myös lapsensa monenlaisia tunteita.

Hinnasto

 • 100 eur. / 45 min
 • 200 eur. / 90 min
 • Arviointikäynti 50 eur. / 45 min

Terapian kesto määritellään aina yksilöllisesti.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus auttaa työntekijää jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Hinnasto:

 • Yksilötyönohjaus 140 eur. / 45 min
 • Ryhmätyönohjaus (2-10 henkilöä) 180 eur. / 45 min. ja 360 eur. / 90 min

Työnohjausistuntojen hintoihin lisätään ALV 24 %. Työnohjauksen kesto määritellään aina yksilöllisesti.

Terapian maksaminen

Terapian maksaminen

 1. Voit maksaa terapian itse. Jos maksat itse, et tarvitse lähetettä terapiaan.
 2. Jos haet Kelalta tukea kuntoutusterapiaan, tarvitset psykiatrin B-lausunnon
 3. Jos haluat lisätietoa kuntoutuspsykoterapiasta, löydät sitä Kelan kotisivuilta

VarpunKaa Oy

Varpu Lipponen

Valviran hyväksymä ylemmän erityistason psykoterapeutti

Vastaanotto (VarpunKaa)

Puutarhakatu 16 B 5 kerros, 33210 Tampere

+35840 721 7877

Soita tai lähetä viesti

varpu.lipponen(at)gmail.com

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella lomakkeella

Ota yhteyttä!

 

Varmistathan, että jättämäsi yhteystiedot ovat oikein, jotta voin olla yhteydessä!